Bireylerin ihtiyacına bağlı olarak; farklı içeriklerde ağız gargaralarının kullanımı hekiminiz tarafından önerilmektedir.