Diş eti hastalıkları (periodontal hastalık), dişi çevreleyen ve destekleyen dokuları etkileyen bir enfeksiyon hastalığıdır. Dişi çevreleyen kemikte ve yumuşak dokularda yıkıma neden olduğundan hiç çürüğü olmayan dişler bile bu hastalık nedeniyle kaybedilebilir. Periodontal hastalıklar her yaşta görülebilir. Genellikle son aşamaya kadar ağrısız seyrettiği için belirtileri hasta tarafından zor farkedilir.

Hastalık başlangıç aşamasında sadece diş etini etkiler. Bu aşamada ağız kokusu, diş etlerinde şişme, kızarıklık ve parlak görünüm, fırçalama sırasında ya da kendiliğinden oluşan kanama gibi belirtiler gösterir. En önemli nedeni yetersiz ağız bakımıdır, diştaşı oluşumu, uygun olmayan diş restorasyonları veya genetik yatkınlık gibi nedenlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Tedavisi, iyi bir diştaşı ve kök yüzeyi temizliğini takiben yeterli ağız hijyeninin sağlanması ile mümkündür.

Bu aşamada yeterli tedaviler uygulanmazsa dişler etrafında biriken bakteri plağı ve diş taşlarının etkisiyle sırasıyla diş eti, diş kökünü kemiğe bağlayan lifler ve dişi destekleyen kemikte yıkım oluşur. Kronik periodontitis adı verilen bu enfeksiyonun ilerlemesi dişin kaybına neden olur. Başlangıçta teşhis edilen kronik periodontitis vakaları cerrahi olmayan yöntemlerle tedavi edilebilirken, ileri düzeydeki kronik periodontitis vakaları ilave cerrahi yöntemlerle tedavi edilir. Diyabet gibi bazı sistemik hastalıklar, stres ve sigara gibi faktörler kronik periodontitisin şiddetini ve tedaviye verdiği yanıtı etkiler.