loader

Protezler

Protezler

Sabit Protezler

Dişlerde çok fazla madde kaybı olan durumlarda dişlerin dış kısmının porselen ile kaplanmasına dental kronlar denir. Ağızda diş kaybına bağlı boşlukların olduğu ve implant uygulanamayan bazı durumlarda boşluğa komşu olan dişlerin kronlanarak birbirine bağlı bir yapı oluşturulmasına ise dental köprüler denir. Herhangi bir neden sonucu diş kaybı meydana geldiğinde komşu dişlerde bu boşluğa doğru hareket başlar. Bunun sonucunda komşu dişlerde diş eti problemleri ve bu boşluğa devrilmeye bağlı kemik kayıpları, estetikte bozulma ve çiğneme kuvvetlerinde değişiklikler meydana gelir. Eğer uzun süre boş kalan alan implant ya da köpü ile restore edilmez ise bu komşu dişlerde de kayıplar olabilir. Bu nedenle dental kronlar ve köprüler diş hekimliği pratiğinin çok önemli bir kısmını kapsarlar. Dental kron ve köprülerin yapımında kullanılan porselenlerin birçok çeşidi vardır. Uzun yıllardır kullanılan metal altyapılı porselenler ağızdaki fonksiyonel kuvvetlere karşı iyi bir dayanıklılık sağlarken, estetik olarak ışık geçirgenliklerinin olmaması nedeniyle cansız bir görünüm verirler. Onların yerine özellikle ön dişlerde zirkonyum porselenler veya güçlendirilmiş porselen yapılar tercih edilmektedir. Dental kronlar ve köprüler sabit protezlerdir ve hekim tarafından ağıza yapıştırıldıktan sonra yerlerinden çıkmazlar. Bu nedenle protezleri uzun yıllar kullanabilmek için dental kron ve köprüler çok iyi temizlenmeli ve köprülerdeki gövde altı diş ipi ile hekiminizin önerdiği şekilde temizlenmelidir.

 Hareketli Protezler

Hareketli protezler, ağzında çok az sayıda dişi kalan veya tamamen dişsiz kalmış hastalarda uygulanan ve hasta tarafından takılıp çıkarılabilen protezlerdir. Bu tip protezler çiğneme ve konuşma sırasında hareket ettikleri için hastaların bu tip protezleri kullanmaya alışması oldukça güçtür. Son yıllarda implant teknolojisindeki gelişmeler hemen her hastaya implant uygulanarak sabit protezler yapılmasını mümkün kılmaktadır. Bu nedenle hareketli protez ihtiyacı giderek azalmaktadır.